Kdo jsem

Nejsem na dlouhé povídání a možná právě proto mi byly souzeny křišťálové mísy, kdy komunikace probíhá na energetické úrovni.
Je to svět, který dobře znám a který zná i každý tvor na Zemi. Je tak snadný a jednoduchý, dějí se v něm zázraky, uzdravení a prolíná jej láska a jednota.V této symbióze jsou si všichni rovni, všichni nápomocni. A tento svět zná i nitro každého z nás, je to ráj po kterém touží a na  který si někteří vzpomínají.
Léčivé tóny tedy neléčí jen na buněčné úrovni, ale zároveň mimoděk přivádějí duši k rozvzpomenutí se a tím i k blaženosti a cestě jednoduchosti a uzdravení.
Mísy - tedy hraní a rezonance je jako vnitřní zpěv, který nám pomáhá se rozpomenout na naši podstatu naše bytí.

I já touto cestou kráčím, každým dnem mládnu a doktory tak maximálně zdravím na ulici. Svůj drahocenně ušetřený čas trávím vším, co mě baví a nejraději v lůně přírody v obklopení zvířat, bytostí a stromů. Krása a láska v nás je celý svět, a my jsme součástí vesmíru. To nám sdělují prostřednictvím našeho srdce a naší moudrosti každý den.

A jaký pro mě byl zážitek setkání s křišťálovými mísami? Nezapomenutelný.
Když jsem poprvé uslyšela hrát křišťálové mísy, mé tělo mi říkalo: "na to si celý čas čekala", a radovalo se. A mé buňky vibrovaly ještě 14 dnů, a když jsem ulehla do postele tak se mé buňky léčily. V noci jsem pak zažila rychlokurs spolu se vzpomínkami - co je mé poslání? - rozdávat radost a lásku.

A tak se i já sama raduji a vše, co dělám mi přináší potěšení.