Meditace


Hraní na křišťálové mísy má meditativní a léčebné účinky. Každá mísa má svůj osobitý tón, který rezonuje v našem těle až na buněčné sféře. Přestože misky působí na všech úrovních, uvolnění a harmonii pocítíte především na té fyzické úrovni


Každé tvé přání a touha celé multidimenzionální bytostí se otevře jak si přeješ. S láskou přistupuj ke každodenním zázraků a příjmi ode mne zprostředkovaně tóny vesmírné hudby, která léčí a rozezvučí další podtóny v tvé bytostí. Voda je součástí tělesné schránky a je okolo tebe. Přidej i další elementy:oheň, země a vzduch. 

Pokud si přeješ navibrovat vodu,

přines si sebou skleněnou nádobu. 
 Setkání je laděno na danou skupinu lidí.
Již ve starých dobách se léčilo hudbou a tyto jemné tóny vás přivedou k různým tématům,které máte zpracovat nebo k vám přijdou vaši světelný průvodci a ukážou vám směr cesty,kterou se máte dát.Poslouchej své srdce a to ti napoví a rozzáří tvé bytí.


,,Na vlnách a tónech lásky"
Příběh,který je napsaný ve vaši kronice života,kde se dozvíte,že vás milují a obdivují všechny bytosti.Za vaši odvahu zde žít.

An'Anasha


Datum  meditací

Všechny informace najdeš na facebook  - Jiřinka Solvana léčivý tón křišťálových mís