Harmonické odpoledne

Léčení pro vás a vaše blízké při společném harmonizačním odpoledni.
Jak?

Jak může dítě léčit vás a jak vy jej díky tomu můžete léčit zpět.
Článek by Eva Ina´Bahee

Co si budeme povídat, vztahy v rodině bývají málokdy harmonické. A to i proto, že my dospělí sice máme děti, vlastní rodinu, ale naše osobní nevyřešená témata a naše vlastní zraněné vnitřní dítě se promítá do harmonie celé naší současné rodiny. A děti jsou pro nás velkým požehnáním, nejen, že nás učí, oni se zrodili přímo k nám, aby nám pomohli vyléčit některá témata. A dělají to způsobem, jaký je těmto čistým bytostem vlastní. Zrcadlením. Naše moudrost nám pak dává příležitost rozpoznat v chování dítěte sebe sama a toto uvědomění nám dává možnost napravit pokřivené linie a dojít "vyléčení" neboli harmonizaci dané oblasti.
Co to všechno ale znamená v praxi denního života?
Dítě se vzteká a už nevíme, co s ním. Zkoušeli jsme všechno možné a jsme zoufalí. A přitom si stačí jen uvědomit, co nám to říká o nás samých, kde je ta vzpupnost a tvrdohlavost v nás a jakmile toto změníme, stane se zázrak i u našeho dítěte.
Je to jednoduché, prosté a snadné jako dýchání, ale všichni víme, že někdy v běhu denního života jsme již příliš unavení, vyčerpaní a ztrápení na to, abychom se zabývali sami sebou.

A právě proto jsou k dispozici léčivá harmonizační odpoledne, kdy budete mít čas, klid a prostor zharmonizovat sebe a tím i své rodinné vztahy. Možná budete překvapeni, jak snadné a účinné to je. Jak se zklidníte nejen vy, ale i vaše děti, které si tento posvátný okamžik užijí s vámi. Možná to byli právě oni, kdo první zaslechl volání a přivedl vás sem na toto místo, na tyto stránky nebo na samotnou meditaci.
Děti bychom neměli podceňovat jako bezbranné bytosti, ale milovat je a ctít jako své učitele a průvodce životem. Neb oni ještě neodpojili se od jednoduchého řádu vesmíru, život je pro ně stále hra a dobrodružství a jejich duše a projevy jsou tak čisté, jak jen v dnešním světě mohou být.

Následujte tedy volání své duše a přijďte pozvednout sebe sama a tím i část své rodiny.